Informacje na temat placówki:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesku powstał w listopadzie 2004 roku. Udziela wsparcia 39 osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu leskiego.

Cele  działalności Domu  zmierzają do:
  • stworzenia niepełnosprawnym miejsca dającego im poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i integracji ze społecznością lokalną
  • wsparcia niepełnosprawnych w dążeniu do poprawy jakości życia i samodzielności
  • aktywizacji przez rozbudzanie i podtrzymywanie zainteresowań
  • wzrostu aktynowości fizyczno-psychicznej i twórczej
  • nauki zaradności życiowej
  • pomocy z zakresu integracji: nawiązywanie i podtrzymywane kontaktów interpersonalnych
  • wyrobienia i podtrzymania zainteresowań życiem społecznym i kulturalnym
 
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłHenryk Wojtanowski - Terapeuta2016-02-29
Publikujący Henryk Wojtanowski - administrator 2016-02-29 08:16
Modyfikacja Henryk Wojtanowski - administrator 2019-03-25 08:05