Funkcje domu realizowane są przez usługi wspierająco – aktywizujące takie jak:

Trening umiejętności społecznych
Obejmujący poznawanie reguł obowiązujących w społeczeństwie, naukę sposobu życia akceptowanego przez społeczeństwo poprzez aktywne uczestniczenie w nowych sytuacjach społecznych (wyjścia, wyjazdy), przez odgrywanie scenek sytuacyjnych, demonstracje, rozmowy indywidualne  i pogadanki, poradnictwo psychologiczne.

Trening umiejętności interpersonalnych  i rozwiązywania problemów:
zakres działań obejmuje kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami innymi w czasie zakupów w środkach komunikacji publicznej, w urzędach oraz instytucjach administracji publicznej.

Trening umiejętności komunikacyjnych:  wykorzystanie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej

Trening funkcjonowania w życiu codziennym realizowany poprzez:
- trening kulinarny, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening umiejętności praktycznych trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny.

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
-uczestnicy ośrodka  rozwija umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu jak:  udział w imprezach; kulturalnych, sportowych, towarzyskich. Rozwijanie zainteresowania literaturą, audycjami radiowymi i Internetem.

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych  według indywidualnych potrzeb.

Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów  wizyt u lekarza, pomoc  w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, pomiar podstawowych parametrów życiowych.

Terapia ruchowa realizowana poprzez: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację, organizacja turnusów rehabilitacyjnych.

Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w tym warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
 
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłHenryk Wojtanowski - Terapeuta2016-02-29
Publikujący Henryk Wojtanowski - administrator 2016-02-29 13:07
Modyfikacja Henryk Wojtanowski - administrator 2019-03-25 08:04